FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”
pod tegorocznym hasłem wiodącym:
„Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach”
17 maja 2021 roku

Rejestracja uczestników zakończona